Catégorie : En Créole

Haiti-US Army: Yon gwo Rankont ant Direktè PNH la ak yon delegasyon South Command—SOUTHCOM Lame Etazini

Yon delegasyon nan South Command ou Kòmandman Sid nan Lame Amerikèm rankontre ak Direktè Jeneral Polis la, Micheal Gédeon, nan kad yon akò sou Inisyativ Dwa Moun (HRI). Chèf Polis la, Michel-Ange Gédeon, deklare: « Omwen, 65 pousan nan rapò kap soti chak jou nan biwo Enspeksyon Jeneral polis la pale de vyolasyon dwa moun kèk ajan polisye komèt. » Pami moun ki te prezan nan rankont sa a te gen Direktè Jeneral Polis Nasyonal la, direktè jeneral ministè jistis la ansanm ak enspektè jeneral polis ak manm delegasyon SOUTHCOM nan. Rankont la te dewoule nan dat 17 jiyè 2017 la...

Read More

Flash-Flash: Jen gason sa fè tèt li pase pou yon UDMO, li nan yon rezo kap fè fo paspò

Michel Kendy 28 lane moun Cabaret kap viv nan 2e vil peyi a Se yon moun ki fè tèt li pase pou polisye kòm kwa lap travay nan UDMO Nò DDN/PNH Li se moun ki espesyalizel nan fè paspò pou moun , li pran lajan moun yo e li ba yo FO PASPò pou bon Paspò. La polis twouve lakay li15 paspò ak plizyè pyès idantite moun Apwè anpil plent ki te depoze kont michel Kendy nan SDPJ Nò swit a plizyè moun ki t’al mete Viza dominiken epi konsil yo di mèt livrè yo ke paspò yo pa...

Read More

Etazini-Ayiti / Imigrasyon : Majistra New York la, Bill De Blasio, Pa Dakò ak Pwolongasyon 6 Mwa a Sèlman

Men yon deklarasyon majistra kominal vil New York la, Bill de Blasio, fè parèt. Li reyaji sou ogmantasyon 6 mwa Stati Pwoteksyon Tamporè a (TPS) pou imigran ayisyen yo. <<Pandan nou byen akeyi pwolongasyon sa a, nap di li pa ofri tout sa ki nesesè a. Ayisyen kap chache refij nan peyi nou an merite pou n ba yo bagay ki garanti, e yo pa dwe pè pou manm fanmi yo pa vin divize san rezon. Se tap imoral pou n fòse yo retounen ann Ayiti nan moman kote peyi yo ap redi pou li leve anba yon seri...

Read More
  • 1
  • 2

You have Successfully Subscribed!

You have Successfully Subscribed!

Pin It on Pinterest